1 Huishoudelijk restafval (fijn en grof)

Wat valt onder het sectorplan?

Huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is het mengsel van huishoudelijk afval dat overblijft nadat gft-afval, papier/karton, glas, enz.) gescheiden zijn gehouden en afgevoerd. Of mengsels die ontstaan op de milieustraat van de gemeente. Het kan zowel fijn als grof huishoudelijk afval zijn. Het kunnen ook resten zijn die ontstaan bij het sorteren of op een andere manier verwerken van huishoudelijk restafval.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 1 (pdf, 901 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar, maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Bij particuliere huishoudens gescheiden ingezamelde deelstromen, voor zover sprake is van monostromen[1]

Zie onderstaande sectorplannen.

Voor zover de monostromen niet onder een sectorplan van het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2  van het beleidskader

Componenten uit grof huishoudelijk afval die naar soort worden gescheiden, voor zover sprake is van monostromen[1]

Zie onderstaande sectorplannen.

Voor zover de monostromen niet onder een sectorplan van het LAP vallen, moet verwerking worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Fijn restafval van bedrijven

Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende vervoermiddelen

Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Papier en karton

Zie SP04 (gescheiden ingezameld papier en karton)

Textiel

Zie SP05 (gescheiden ingezameld textiel)

Gft-afval

Zie SP06  (gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens)

Grof tuinafval

Zie SP08 (gescheiden ingezameld groenafval)

Kunststoffen

Zie SP11 (kunststof)

Metalen

Zie SP12 (metalen)

Batterijen en/of accu’s

Zie SP13 (batterijen en accu’s)

KCA

Zie SP18 (KCA/KGA)

Particulier gemengd verbouwingsafval

Zie SP28 (gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties)

Zie SP29 (steenachtig materiaal)

Dakafval

Zie SP33 (dakafval)

Hout

Zie SP36 (hout)

Asbest

Zie SP37 (asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

Vlakglas

Zie SP38 (gescheiden ingezameld vlakglas)

Grond

Zie SP39 (grond)

Verpakkingsafval

Zie SP41 (verpakkingen algemeen)

Verfafval en overige verpakkingen met

gevaarlijk afval

Zie SP42 (verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)

Zie SP43 (verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen)

Gasflessen en overige drukhouders

Zie SP44 (glasflessen en overige drukhouders)

Brandblussers

Zie SP45 (brandblussers)

Banden van voertuigen

Zie SP52 (banden)

Zie hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader (onder meer banden van fietsen en scooters)

Tl-buizen en spaarlampen

Zie SP66 (gasontladingslampen en fluorescentiepoeder)

Elektrische en elektronische apparatuur

Zie SP71 (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Matrassen, steenwol, tapijt en rubber

Zie SP84 (overige monostromen)

Gescheiden ingezamelde of via nascheiding verkregen luiers en/of incontinentiemateriaal

Zie SP84 (overige monostromen)

[1] Zie begrippenlijst.