Inspraak eerste wijziging LAP3 gesloten

De inspraakperiode voor de eerste wijziging van LAP3 liep van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019. In deze periode was het mogelijk een zienswijze te geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het LAP3.

LAP3 op de Schakeldag 25 juni 2019

Dit jaar kunt u op de Schakeldag in Den Bosch weer meer te weten komen in vier sessies over: LAP voor gemeenteambtenaren, Preview handreiking Eural, Afvalstof of grondstof en Afval en zeer zorgwekkende stoffen.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.

Schrijf u nu in voor de Schakeldag 2019

Thema van dit jaar is: ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’ De Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.