LAP3

LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden. Lees meer over:

Nieuws:

LAP3 op de Schakeldag 26 juni 2018

Dit jaar kunt u op de Schakeldag in Den Bosch weer meer te weten komen over het LAP3. We verzorgen twee sessie over actuele onderwerpen in het Nederlandse afvalbeleid.

Lees meer

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.