LAP3 verlengd

Het LAP3 zou eind 2023 vervangen worden door de opvolger: het Circulair Materialenplan (CMP1).

Dit plan is nog in ontwikkeling. Daarom is de looptijd van het LAP3 met twee jaar verlengd tot en met 29 december 2025.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Circulairmaterialenplan.nl

Op dit moment wordt het Circulair Materialenplan (CMP) geschreven, de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Vanaf 2025 ondersteunt het plan de transitie naar een circulaire economie. Voortaan heeft het CMP een eigen website.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.