Meld u aan voor het online LAP3 congres met VVM in januari 2021!

Sinds eind 2017 beschikt Nederland over het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Alle bedrijven die (n)iets willen met afval, en overheden die daar regels aan moeten verbinden, vinden hun spelregels in LAP3. De circulaire economie kan niet zonder dit omvangrijke document. In januari 2021 organiseert VVM (netwerk van milieuprofessionals) met Rijkswaterstaat een online congres hierover en praat u helemaal bij!

Voortgang tweede wijziging LAP3

Alle zienswijzen die in de inspraakperiode ingediend zijn worden momenteel bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen te verbeteren. Voorzien van een reactie zal dit gepubliceerd worden in een Nota van Antwoord.

Beleidskader LAP3

Het beleidskader beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het geeft ook inzicht in scenario's, monitoring en handhaving.

Sectorplannen LAP3

In de sectorplannen is het algemene beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor specifieke stromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Deze website over het afvalbeleid in Nederland is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in beheer bij Rijkswaterstaat.