FAQ LAP3

Hier vindt u vragen en antwoorden over LAP3.

Er zullen in de loop der tijd vragen toegevoegd worden. U kunt nu informatie vinden voor het bevoegd gezag over:

Heeft u nog andere vragen over het LAP?

Stel deze dan aan ons via de Helpdesk Afvalbeheer.