Sectorplannen

Sectorplannen: beleid en toetsingskader per afvalstromen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. Dit kan een verduidelijking zijn, maar ook een afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn, als daar reden toe is.

Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Achtergrondinformatie bij de sectorplannen

In de sectorplannen is ook achtergrondinformatie opgenomen over de afvalstof of over de bijbehorende beheerstructuur.

Tips voor het vinden van de juiste sectorplannen

1. Zoeken in sectorplannen

U kunt op naam van de afvalstof of een ander trefwoord zoeken in Zoeken in sectorplannen

2. Zoeken via rubrieken

U kunt de sectorplannen vinden onder de verschillende rubrieken in de lijst hiernaast. Sommige sectorplannen staan onder meerdere rubrieken vermeld.

3. Zoeken in Sectorplannen A-Z

Kunt u een sectorplan niet direct vinden in een rubriek, dan kunt u zoeken in Sectorplannen A-Z. Ook in deze lijst komen sommige sectorplannen meerdere keren voor, ook onder een ander trefwoord dan de titel van het sectorplan. Bijvoorbeeld: de trefwoorden 'veegvuil' en 'RKG-slib' leiden ook naar het sectorplan 'Afval van openbare ruimten'.

4. Zoeken in Sectorplannen 1- 85

Een andere manier om een sectorplan te vinden is via het overzicht op nummers van sectorplannen, via: Sectorplannen 1-85.

Mist u een trefwoord of heeft u vragen hierover?

Laat het ons weten via de Helpdesk Afvalbeheer

De sectorplannen als geheel is niet te downloaden omdat dit een zeer groot bestand is. Op verzoek kunnen wij dit wel via e-mail sturen. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.