Afval van bouwen en slopen

Afval van bouwen en slopen komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.

Hieronder valt niet alleen het bouw- en sloopafval zelf, maar ook de afvalstoffen die ook vrijkomen bij deze activiteiten maar niet direct onder de noemer ‘bouw- en sloopafval’ vallen. Zoals kabelrestanten, verfverpakkingen etc.

De volgende sectorplannen hebben te maken met afval van bouwen en slopen:

11 Kunststof en rubber

12 Metalen

14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan

15 Glasvezelkabels

28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval

29 (Overig) Steenachtig materiaal

31 Gips

32 Cellenbeton

33 Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)

34 Asfalt

35 Straalgrit

36 Hout

37 Asbest en asbesthoudend materiaal

38 Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas

39 Grond

40 Baggerspecie

42 Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars

43 Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen

85 EPS