33 Dakafval

Wat valt onder het sectorplan?

Dakafval ontstaat bij het bouwen, renoveren, herstellen of slopen van gebouwen en bouwwerken. Het gaat in dit sectorplan alleen om dakafval wat bitumineus of teerhoudend is, of met bitumen of teer is verkleefd. Dit kunnen ook composieten zijn of dakgrind, en PAK-rijk of PAK-arm zijn.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 33 (pdf, 893 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gemengd bouw- en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar)

Beton- en metselwerk, stenen, steengruis, dakleien, dakpannen en niet met teer of bitumen verkleefd dakgrind

Zie SP29 (Steenachtig materiaal)

Asfalt

Zie SP34 (Asfalt)

Asbesthoudend dakafval

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudende afvalstoffen)