28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties

Wat valt onder het sectorplan?

Bouw- en sloopafval komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (ook bouwwerken in de weg- en waterbouw). Het gaat om:

  • gemengd bouw- en sloopafval van bedrijven uit de bouw- en sloopsector, en gemengd verbouwingsafval van particulieren met dezelfde samenstelling.
  • Gemengde fracties overgebleven na verwerken (zoals sorteren) van bouw- en sloopafval afkomstig van bedrijven of  particulieren.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 28 (pdf, 864 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gescheiden ingezamelde monostromen3 van bouw- en sloopafval en monostromen die na verwerking van bouw- en sloopafval en daarmee in samenstelling vergelijkbaar afval van bedrijven en (grof) huishoudelijk afval vrijkomen

Zie de respectievelijke sectorplannen hieronder. Voor afvalstoffen waarvoor geen sectorplan is: zie beleidskader

Kunststofafval

Zie SP11 (Kunststof en Rubber)

Metalen

Zie SP12 (Metalen)

Steenachtig materiaal

Zie SP29 (Steenachtig materiaal )

Zeefzand

Zie SP30 (Zeefzand)

Gips

Zie SP31 (Gips)

Cellenbeton

Zie SP32 (Cellenbeton)

Dakafval

Zie SP33 (Dakafval)

Hout

Zie SP36 (Hout)

Asbest (asbesthoudend bouw- en sloopafval)

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

(Verontreinigde) grond

Zie SP39 (Grond)

PCB-houdend bouw- en sloopafval

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Matrassen, EPS, steenwol, tapijt en rubber

Zie SP84 (Overige recyclebare monostromen)

[1]    Zie voor "monostroom" de begrippenlijst van het LAP