28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties

028 gemengd bouw- en sloopafval - sloophuis

Wat valt onder het sectorplan?

Bouw- en sloopafval komt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (ook bouwwerken in de weg- en waterbouw). Het gaat om:

  • gemengd bouw- en sloopafval van bedrijven uit de bouw- en sloopsector, en gemengd verbouwingsafval van particulieren met dezelfde samenstelling.
  • Gemengde fracties overgebleven na verwerken (zoals sorteren) van bouw- en sloopafval afkomstig van bedrijven of  particulieren.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 28 (pdf, 576 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Kunststofafval

Zie SP11 (Kunststof en Rubber)

Metalen

Zie SP12 (Metalen)

Steenachtig materiaal

Zie SP29 (Steenachtig materiaal )

Zeefzand

Zie SP30 (Zeefzand)

Gips en cellenbeton

Zie SP31 (Gips)

Cellenbeton

Zie SP32 (Cellenbeton)

Dakafval

Zie SP33 (Dakafval)

Hout

Zie SP36 (Hout)

Asbest (asbesthoudend bouw- en sloopafval)

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

(Verontreinigde) grond

Zie SP39 (Grond)

PCB-houdend bouw- en sloopafval

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Matrassen, EPS, steenwol, tapijt en rubber

Zie SP84 (Overige recyclebare monostromen)

Gescheiden ingezamelde monostromen[1] van bouw- en sloopafval en monostromen die na verwerking van bouw- en sloopafval en daarmee in samenstelling vergelijkbaar afval van bedrijven en (grof) huishoudelijk afval vrijkomen.

Zie de respectievelijke sectorplannen. Voor die stromen waarvoor geen sectorplan is: zie beleidskader.

[1]    Zie voor "monostroom" de begrippenlijst van het LAP

______________________________________________________________________________________________