64 PCB-houdende afvalstoffen

Wat valt onder het sectorplan?

PCB-houdende afvalstoffen die niet vallen onder een van de andere sectorplannen van dit LAP, vallen onder dit sectorplan. Het gaat om:

  • Apparaten die PCB’s bevatten (of hebben bevat) en niet zijn gereinigd
  • PCB-houdende producten of preparaten (niet vallend onder andere sectorplannen)

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 64 (pdf, 860 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Metalen die resteren na reiniging van PCB-houdende apparatuur

Zie SP12 (Metalen)

Met PCB’s verontreinigde grond (voorzover het gehalte aan PCB's groter is dan 0,5 mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180

Zie SP39 (Grond)

Met PCB’s verontreinigd afvalwater (wanneer de concentratie voor een organische zeer zorgwekkende stof ≥ 0,1 mg/l)

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)

PCB-houdende afgewerkte olie

Zie SP56 (Afgewerkte olie)