73 Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden

073 ijzerhoudend beitsbad

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat om de volgende stoffen:

  • Afvalwaterstromen met stoffen die niet aantoonbaar aanwezig mogen zijn
  • Metaalhoudende afvalwaterstromen
  • Niet snel afbreekbare afvalwaterstromen met organische verontreinigingen die worden aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen
  • Overige afvalwaterstromen met gehalogeneerde, organische verontreinigingen

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 73 (pdf, 1.5 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Boor-, snij-, slijp- en walsolie en emulsies hiervan

Zie SP61 (Boor-, snij-, slijp- en walsolie)

Zwavelzuur met uitzondering van beitsbaden op basis van zwavelzuur

Zie SP72 (Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval)

Vast edelmetaalhoudend afval

Zie SP78 (Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren)

Zilverhoudende fotografische baden

Zie SP79 (Ontwikkelaar en fixeer)

Waterig afval met specifieke verontreinigingen dat op grond van een in een BREF als BBT aangemerkte bepaling bij de primaire ontdoener moeten worden geregenereerd of hergebruikt

Zie hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het Beleidskader

Afvalwaterstromen en baden die niet onder een sectorplan vallen (voor zover het verwerking, niet zijnde lozing, betreft)

Zie hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het Beleidskader