12 Metalen

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat om:

  • Ferro en non-ferro metaalafval
  • Gescheiden ingezamelde en/of afgegeven metaalfracties na sorteren of scheiden van gemengd afval.
  • Metalen en grotendeels uit metalen bestaande vaste afvalstoffen, als deze niet onder een ander sectorplan kunnen vallen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 12 (pdf, 1 MB)  (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Huishoudelijk restafval

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval)

Metaalhoudende assen afkomstig van (gasreiniging bij) thermische processen, metaalzouten en katalysatoren gebruikt in industriële productieprocessen

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval)

Batterijen en accu’s

Zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Kabelrestanten

Zie SP14 (Papier- of kunststof geïsoleerde kabels en restanten daarvan)

Gemengde fracties van het shredderen van metaalhoudende afvalstoffen

Zie SP27 (Shredderafval)

Nog niet uitgesorteerd metaalhoudend afval van bouw- en sloopactiviteiten

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval)

Metalen verpakkingen

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Zie SP42 (Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen)

Drukhouders

Zie SP44 (Gasflessen en overige drukhouders)

Zie SP45 (Brandblussers)

Zie SP50 (Tanks voor autogas)

Metalen ondergrondse tanks

Zie SP49 (Ondergrondse tanks)

Autowrakken

Zie SP51 (Autowrakken)

Met olie of vetten verontreinigd metaalafval

Zie SP62 (Metalen met aanhangende olie of emulsie)

PCB-bevattende apparaten

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Elektr(on)ische apparatuur

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

(Edel)metaalhoudende baden

Zie SP73 (Sterk verontreinigd afvalwater en baden)

Metaalhoudende slibben

Zie SP78 (Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren)

Kwikhoudend afval

Zie SP82 (Kwik en kwikhoudend afval)