78 Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren

Wat valt onder het sectorplan?

Filterkoek (oftewel ONO-filterkoek) van het ontgiften, neutraliseren en ontwateren van zuren, basen en metaalhoudende afvalwaterstromen.

ONO-filterkoek bestaat uit zouten en/of (zware) metalen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 78 (pdf, 959 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Slib uit de waterzuivering

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)

Olie/water/slibmengsels

Zie SP58 (Olie/water mengsels en olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben)

Zwavelhoudend afval

Zie SP72 (Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval)

Waterige afvalstoffen die zijn verontreinigd met PCB’s, dioxines (dirty 17), bestrijdingsmiddelen, organotinverbindingen of gebromeerde difenylethers (brandvertragers) en andere baden verontreinigd met zware metalen en/of organische verbindingen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)