16 Waterzuiveringsslib

Wat valt onder het sectorplan?

Waterzuiveringsslib uit de biologische zuivering van afvalwater, slib dat vrijkomt bij:

  • Rioolwatersuiveringsinstallaties (RWZI’s)
  • Industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s)
  • De biologische zuivering van afvalwater in de scheepvaart

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 16 (pdf, 825 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Overige industriële slibben

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Overige slibben uit de scheepvaart

Zie SP53 (Afvalstoffen afkomstig van schepen)

Slibben uit de waterzuivering van slachthuizen en vleesverwerkende industrie die restanten aan dierlijk materiaal kunnen bevatten

Zie SP65 (Dierlijk afval)

Overige waterige slibben, niet voortkomend uit de biologische zuivering van afvalwater

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) en Beleidskader

Zeefgoed van het afzeven van influent uit RWZI’s

Zie SP09 (Afval van onderhoud van openbare ruimten)

______________________________________________________________________________________________