53 Afvalstoffen afkomstig van schepen

053 scheepsafvalstoffen

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat om afvalstoffen die ontstaan aan boord van een schip: bij het in bedrijf zijn of bij het onderhoud.  Deze afvalstoffen worden als scheepsafvalstoffen gezien tot het moment van acceptatie aan land. Daarna is het administratief vergelijkbaar met andere bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.  Het kan gaan om de volgende afvalstoffen:

  • Olie- en vethoudend scheepsafval
  • Ladingrestanten
  • Waterig afval en slops
  • Ladinggerelateerd afval
  • Overig afval uit vaartuigen

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 53 (pdf, 515 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Sectorplan

Huisvuil afkomstig van schepen

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval)

Zie SP04 (Gescheiden ingezameld papier en karton)

Zie SP05 (Gescheiden ingezameld textiel)

Overige relevante sectorplannen en beleidskader

Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Metalen

Zie SP12 (Metalen)

Batterijen en accu’s

Zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Scheepvaart gerelateerd zuiveringsslib

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)

KGA

Zie SP18 (KCA/KGA)

Ladinggerelateerde houten afvalstoffen als pallets, stootblokken, wiggen, etc.

Zie SP36 (Hout)

Oliefilters

Zie SP55 (Oliefilters)

Afgewerkte olie

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Olie-water mengsels en olie/water/slib mengsels (niet met chemicaliën verontreinigd)

Zie SP58 (Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben)

PCB-houdende olie

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Oliehoudend absorptiemateriaal (poetsdoeken)

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

Brandstof- en olierestanten

Zie SP59 (Vloeibare brandstof- en olierestanten)

Afvalstoffen van drijvende installaties die boven de zeebodems zijn geplaatst voor het onderzoeken en/of winnen van delfstoffen zoals boorplatforms

Zie SP55 (Oliefilters)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Zie SP58 (Olie/water-mengsels, olie/water/slib-mengsels en oliehoudende slibben)

Zie SP60 (Oliehoudende boorspoeling en boorgruis)

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

______________________________________________________________________________________________