60 Oliehoudende boorspoeling en boorgruis

Wat valt onder het sectorplan?

Oliehoudende boorspoeling en boorgruis van het boren van een boorgat voor de winning van olie of gas. Het gaat hier om:

  • Boorspoeling op oliebasis (ook wel oil based mud genoemd – kortweg ‘obm’)
  • Met obm verontreinigd boorgruis
  • De oliefractie van met obm verontreinigde stoffen
  • De oliefractie van met obm verontreinigd water
  • De oliefractie van met obm verontreinigde boorspoeling op waterbasis.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 60 (pdf, 772 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Met olie verontreinigde grond

Zie SP39 (Grond)

Materiaal dat voldoet aan de bepalingen van de definitie van ‘grond’ in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit

Zie SP39 (Grond)

Afgewerkte olie (ongeacht het halogeengehalte of het gehalte aan PCB’s)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Met olie verontreinigde boorspoeling op waterbasis (‘water based mud’ of wbm)

Zie SP58 (Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben)

Olie als onderdeel van ballastwater, bilgewater, oliehoudend waswater, oliehoudend afvalwater, bilge, olie/water- of olie/water/slib-mengsels uit bijvoorbeeld olie/water-scheiders, etc.

Vast en pasteus oliehoudend afval

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)