63 Overig oliehoudend afval

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat hier om voornamelijk vast, pasteus en overig oliehoudend afval dat niet valt onder een van de andere sectorplannen. Dit komt vrij in de industrie (bij voorbeeld bij schoonmaak en onderhoud aan verbrandingsmotoren en machines).

Ook oliehoudend afval uit de scheepvaart , oliehoudend absorbtiemateriaal en ander oliehoudend vast afval valt onder dit sectorplan.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 63 (pdf, 806 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Met olie verontreinigde grond

Zie SP39 (Grond)

Afgewerkte olie (ongeacht het gehalte aan organische halogeenverbindingen of PCB’s)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Olie als onderdeel van ballastwater, bilgewater, oliehoudend waswater, oliehoudend afvalwater, bilge, olie/water- of olie/water/slib-mengsels uit bv. olie/water-scheiders, etc.

Zie SP58 (Olie/water-mengsels, olie/water/slib-mengsels en oliehoudende slibben)

Niet-gebruikte olie en partijen olie en brandstofrestanten die niet aan de specificaties voldoen

Zie SP59 (Vloeibare olie- en brandstofrestanten)

Boorspoeling op oliebasis

Zie SP60 (Oliehoudende boorspoeling en boorgruis)

Boor-, snij-, slijp- en walsolie en emulsies hiervan

Zie SP61 (Boor-, snij-, slijp- en walsolie)

Olie van plantaardige of dierlijke oorsprong

Zie SP65 (Dierlijk afval) in specifieke situaties; Beleidskader in overige gevallen

Met kwik verontreinigde oliehoudende pasteus of vaste afvalstoffen

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)