82 Kwik en kwikhoudend afval

082 kwikhoudend afval

Wat valt onder het sectorplan?

Metallisch kwik en kwikhoudend afval.

Wat betreft metallisch kwik gaat het om kwik:

 • dat niet langer in de chlooralkali-industrie wordt gebruikt;
 • dat bij de reiniging van aardgas en -olie ontstaat;
 • dat bij de winning en het smelten van non-ferrometalen ontstaat;
 • dat in de EU wordt onttrokken uit cinnabererts;
 • dat vrijkomt bij het ontkwikken van kwikhoudend afval voor permanente berging in ondergrondse mijnen of bovengrondse inrichtingen.

Kwikhoudend afval kan bijvoorbeeld zijn:

 • Kwikhoudend slib, afvalwater, persoonlijke beschermingsmiddelen en schroot van winning, transport en reiniging van aardgas en -olie;
 • Actief kool en rookgasreinigingsresidu van afvalverbranding;
 • Met kwik verontreinigde grond en baggerspecie;
 • Amalgaam houdend afval van tandartspraktijken;
 • Kwikhoudende voorwerpen waaronder thermometers en kwik(houdende)filters;
 • Vliegassen van crematoria;
 • Kwikseleenresidu;
 • Kwikhoudend fluorescentiepoeder.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 82 (pdf, 1.1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Kwik(oxide)houdende batterijen

zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Slib van biologische zuivering van afvalwater

zie SP16 (Slib van biologische zuivering van afvalwater)

Rookgasreinigingsresidu

zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Schakelaars en andere elektronische apparatuur

zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kwikhoudend afvalwater

zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)