26 Rookgasreinigingsresidu van AVI's en installaties voor het verbranden van slib of biomassa

Wat valt onder het sectorplan?

Rookgasreinigingsresten ontstaan na verbranding van afvalstoffen in:

  • Een afvalverbrandingsinstallatie (AVI),
  • Een slibverbrandingsinstallatie (SVI)
  • Installaties voor de verbranding van biomassa
  • Of andere (industriële) vormen van thermische vernietiging van afvalstoffen waarbij de rookgassen worden gereinigd.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 26 (pdf, 775 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

AVI-bodemas

Zie SP20 (AVI-bodemas)

AVI-vliegas

Zie SP21 (AVI-vliegas)

SVI-assen

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

RO-gips voorzover vrijkomend bij diverse installaties voor de verbranding van afval

Zie SP23 (Reststoffen kolengestookte energiecentrales) voor RO-gips wat vrijkomt bij E-centrales waarin afvalstoffen worden meegestookt;

Voor overig RO-gips: Zie Beleidskader

Actief kool dat is toegepast in patronen of in een gepakt bed

Zie SP25 (Actief Kool)

Waterig vloeibaar afval van gasreiniging

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) of Beleidskader

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader