21 AVI-vliegas

Wat valt onder het sectorplan?

- Vliegas als restant na verbranding in een inrichting (uitsluitend of in hoofdzaak) voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen,  in een roosteroven of een wervelbedoven.

- AVI-vliegas samen afgevoerd met ketelas alsook ketelas als monostroom worden eveneens als AVI-vliegas beschouwd en vallen daarom onder dit sectorplan.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 21 (pdf, 775 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

AVI-bodemas en ketelas die gezamenlijk met AVI-bodemas wordt afgevoerd

Zie SP20 (AVI-bodemas)

As van slibverbranding

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

Afval van energiecentrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

Afval van biomassaverbranding en specifieke bijstookinstallaties voor biomassa

Zie SP24 (Reststoffen van energiewinning uit biomassa)

Actief kool van rookgasreiniging

Zie SP25 (Actief kool)

Rookgasreinigingsresidu

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader

______________________________________________________________________________________________