24 Reststoffen van energiewinning uit biomassa

Wat valt onder het sectorplan?

Reststoffen van het thermisch verwerken van biomassa door verbranding, vergassing of pyrolyse. Het gaat om vliegas, bodemas en ketel-as van:

  • Energiewinning uit biomassa uit speciaal hiervoor ingerichte energiecentrales.
  • Het bijstoken van biomassa in een energiecentrale die werkt op primaire brandstoffen. Het gaat daarbij om de reststoffen van de biomassaverwerking die apart vrijkomen van de overige reststromen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 24 (pdf, 781 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet-procesafhankelijk afval van energie-installaties

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Residuen van afvalverbrandingsinstallaties

Zie SP20 (AVI-bodemas)

Zie SP21 (AVI-vliegas)

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Assen van slibverbranding

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

Assen van meestook van biomassa in kolencentrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

Actief kool van rookgasreiniging

Zie SP25 (Actief kool)

Oliehoudend afval van stoom- en gascentrales (STEG-centrales) en warmtekrachtinstallaties

Zie SP59 (Vloeibare brandstof- en olierestanten)

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader