25 Actief kool

Wat valt onder het sectorplan?

Actief kool (ook wel A-cokes genoemd) wordt toegepast in patronen of in een gepakt bed om verontreinigingen te verwijderen uit afgassen of afvalwaterstromen. Het komt voornamelijk vrij bij de industrie, bij stortplaatsen (zuivering van het percolaat) en bij afval- en slibverbrandingsinstallaties.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 25 (pdf, 791 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Kwik(oxide)houdende batterijen

Zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Actief kool dat in poedervorm is geïnjecteerd in de rookgasreiniging

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Kwikhoudend afvalwater

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)

Kwikhoudend actief kool en overige kwikhoudende afvalstoffen met een kwikgehalte van tenminste 0,1 mg/kg ds

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)