23 Reststoffen van kolengestookte energiecentrales

Wat valt onder het sectorplan?

Kolengestookte elektriciteitscentrales wekken energie op door het verbranden (al dan niet na vergassen) van kolen. En/of door het meestoken van secundaire brandstoffen (meestal biomassa) ter vervanging van kolen. Het gaat in dit sectorplan om de volgende reststoffen:

  • Poederkoolvliegas
  • Vliegas en slakken van kolenvergassing
  • Bodemas
  • Rookgasontzwavelings­gips (RO-gips)

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 23 (pdf, 854 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet-procesafhankelijk afval van energie-installaties

Zie SP02  (Restafval van bedrijven)

AVI-bodemas

Zie SP20 (AVI-bodemas)

AVI-vliegas

Zie SP21 (AVI-vliegas)

Assen van slibverbranding

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

Afval van biomassaverbranding en specifieke bijstookinstallaties voor biomassa

Zie SP24 (Reststoffen van energiewinning uit biomassa)

Actief kool van rookgasreiniging (al dan niet verontreinigd met kwik)

Zie SP25 (Actief kool)

Zie SP82 (Actief kool verontreinigd met kwik)

Rookgasreinigingsresidu van slibverbranding

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader

Afval van kerncentrales

Voor verwerking is geen specifiek beleid opgenomen in het LAP, omdat andere regelgeving hierop toeziet (dit staat in paragraaf A.2.3 van het beleidskader). Zie onder meer de nota’s ‘Radioactief afval’ en ‘Opbergen van afval in de diepe ondergrond’.