20 AVI-bodemas

Wat valt onder het sectorplan?

- AVI bodemas, inclusief eventueel samen met bodemas afgevoerde ketelas.

- Reststromen na verwerking van AVI-bodemas:

  • Vrij toepasbare bouwstof
  • IBC-bouwstof
  • Halffabricaat voor vormgegeven bouwstof
  • Ferro- en non-ferro fractie
  • Residu

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 20 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

AVI-vliegas

Zie SP21 (AVI-vliegas)

AVI-ketelas als monostroom en AVI-ketelas samen afgevoerd met AVI-vliegas

Zie SP21 (AVI-vliegas)

As van slibverbranding

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

Reststoffen van kolencentrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

Afval van biomassaverbranding en specifieke bijstookinstallaties voor biomassa

Zie SP24 (Reststoffen van energiewinning uit biomassa)

Rookgasreinigingsresidu

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader