22 Assen van slibverbranding

Wat valt onder het sectorplan?

Assen als reststof na verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandingsinstallatie (SVI).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 22 (pdf, 962 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

AVI-bodemas

Zie SP20 (AVI-bodemas)

AVI-vliegas

Zie SP21 (AVI-vliegas)

Afval van kolencentrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

Afval van biomassaverbranding en specifieke bijstookinstallaties voor biomassa

Zie SP24 (Reststoffen van energiewinning uit biomassa)

Actief kool van rookgasreiniging

Zie SP25 (Actief kool)

Rookgasreinigingsresidu van AVI’s en slibverbranding

Zie SP26 (Rookgasreinigingsresidu)

Reststoffen slibverbranding met een kwikgehalte van meer dan 50 mg/kg droge stof

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)

Reststoffen van afvalverbranding anders dan in AVI’s, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales

Zie Beleidskader

______________________________________________________________________________________________