71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

071 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Wat valt onder het sectorplan?

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. En onderdelen en fracties die vrijkomen bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 71 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

(Grof) huishoudelijk restafval anders dan elektrische en elektronische apparatuur

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Restafval van handel, diensten en overheden anders dan elektrische en elektronische apparatuur

Zie SP02  (Restafval van bedrijven)

Van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur losgemaakte kabels en snoeren

Zie SP14 (Papier en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan)

Vervoermiddelen voor personen of goederen, niet zijnde speelgoed, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring. Bijv. motoren, scootmobielen, elektrische fietsen, auto’s, vrachtwagens, treinen, boten, vliegtuigen.

Zie SP51 (Wrakken van auto’s en overige voertuigen)

Zie SP54 (Sloopschepen)

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Gasontladingslampen

Zie SP66 (Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder)

Niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld, zoals vorkheftrucks, grasmaaiers, veegwagens en mobiele kranen.

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die andere apparatuur

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Gloeilampen

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Apparatuur die is ontworpen om de dampkring te verlaten

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen

Zie hoofdstuk A.4,  § A.4.2 van het beleidskader

Grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen voor en is geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties

Ziehoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Apparatuur die is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die uitsluitend door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader

Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in- vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

Zie hoofdstuk A.4 ,§ A.4.2 van het beleidskader

Printercartridges zonder elektrische bestanddelen

Zie hoofdstuk A.4  , § A.4.2 van het beleidskader

Apparatuur met radioactieve stoffen, zoals bepaalde rookmelders, medische apparatuur en laboratoriumapparatuur

Valt niet onder het LAP