54 Sloopschepen

054 sloopschepen

Wat valt onder het sectorplan?

Schepen die (moeten) worden gesloopt of ontmanteld. Hier kunnen gevaarlijke stoffen in zitten, zoals asbest, olie en oliehoudende stoffen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 54 (pdf, 783 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Bij sloop vrijkomende afvalstoffen zoals asbest, PCB-houdende materialen, kunststofafval, afgewerkte olie, oliefilters, etc.

Zie SP11 (Kunststof en rubber)

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudende afvalstoffen)

Zie SP55 (Oliefilters)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Aan scheepslading gerelateerde afvalstoffen en afvalstoffen die ontstaan tijdens het in gebruik houden van een schip

Zie SP53 (Afval van schepen)

PUR-schuim

Zie Beleidskader