11 Kunststof en rubber

Wat valt onder het sectorplan?

- Kunststofval van de verwerking van kunststoffen of productieafval.

- Gescheiden ingezameld kunststofafval van land of water (van groot tot microplastics).

- Kunststofafval dat ontstaat bij slopen, demonteren, scheiden en sorteren.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 11 (pdf, 962 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet gescheiden ingezameld of niet nagescheiden kunststofafval in huishoudelijk restafval

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval)

Afbreekbare kunststoffen (voorheen ‘biologisch afbreekbaar kunststof’)

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval)

Zie SP06 (GFT afval van Huishoudens, voor zover het zakken zijn die gebruikt zijn bij de inzameling van gft)

OXO-degradabele kunststoffen

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval)

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Kunststofgeïsoleerde kabels

Zie SP14 (Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan)

Kunststof als onderdeel van shredderafval (nog niet uitgesorteerd).

Zie SP27 (Shredderafval)

Gemengde sorteerfracties die ontstaan bij de verwerking van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk afval en het bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) verbouwingsafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar)

Drankenkartons

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Kunststof verpakkingen, inclusief fracties van het sorteren ervan

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Zie SP42 (Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars)

Zie SP43 (Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen)

Autowrakken

Zie SP51 (Autowrakken)

Banden

Zie SP52 (Autobanden)

Kunstgras (wat bestaat uit verschillende componenten van verschillende aard)

Omdat kunstgras bestaat uit verschillende componenten van verschillende aard is kunstgras opgenomen in SP84 (Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras))

EPS, brongescheiden of nagescheiden

Zie SP85 (Geëxpandeerd polystyreen (EPS))

Microplastics

Zie beleidskader.

Kunststof als onderdeel van samengestelde producten

Zie overige sectorplannen (bijvoorbeeld SP71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) of beleidskader.