42 Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars

Wat valt onder het sectorplan?

Verpakkingen uit kunststof of metaal, met resten verf, lijm, kit of hars.  Het kan daarbij gaan om:

  • Gescheiden ingezameld verpakkingsafval met resten of verontreinigingen.
  • Verpakkingsafval uit nascheiding met resten of verontreinigingen.
  • Op soort gescheiden materiaalstromen van ingezameld verpakkingsafval, of van verpakkingsafval uit nascheiding (met resten verf, lijm, kit of hars).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 42 (pdf, 1.1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en ‘over-de-datum’ materiaal

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en 'over-de-datum' materiaal dat de beoogde eindgebruiker nog niet heeft bereikt

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars, die schud-, schrap- en schraapleeg zijn

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Verpakkingen die andere gevaarlijke stoffen dan verf, lijm, kit of hars bevatten, zoals bijvoorbeeld bestrijdings­middelen, laboratorium­chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen)