42 Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars

042 verpakkingen verf uitsnede

Wat valt onder het sectorplan?

Verpakkingen uit kunststof of metaal, met resten verf, lijm, kit of hars.  Het kan daarbij gaan om:

  • Gescheiden ingezameld verpakkingsafval met resten of verontreinigingen.
  • Verpakkingsafval uit nascheiding met resten of verontreinigingen.
  • Op soort gescheiden materiaalstromen van ingezameld verpakkingsafval, of van verpakkingsafval uit nascheiding (met resten verf, lijm, kit of hars).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 42 (pdf, 1.1 MB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en ‘over-de-datum’ materiaal

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en 'over-de-datum' materiaal dat de beoogde eindgebruiker nog niet heeft bereikt

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars, die schud-, schrap- en schraapleeg zijn

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Verpakkingen die andere gevaarlijke stoffen dan verf, lijm, kit of hars bevatten, zoals bijvoorbeeld bestrijdings­middelen, laboratorium­chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen)