41 Verpakkingen algemeen

Wat valt onder het sectorplan?

Verpakkingen van o.a. papier/karton, kunststof, hout, metaal of glas die gezien kunnen worden als schud-, schrap- of schraapleeg. Het kan gaan om:

  • Gescheiden ingezameld verpakkingsafval.
  • Verpakkingsafval uit nascheiding.
  • Op soort gescheiden materiaalstromen van ingezameld  verpakkingsafval, of van verpakkingsafval uit nascheiding.
  • Lege verpakkingen van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, laboratoriumchemicaliën of andere gevaarlijke stoffen.
  • Lege verpakkingen van verbruikte verf, lijm, kit, hars of overige gevaarlijke stoffen.
  • Lege verpakkingen van bijvoorbeeld mischarges of over-de-datum materialen.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 41 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Vrijkomende partijen verpakt bedrijfs- of productieafval, mischarges en ‘over-de-datum’ materiaal dat de beoogde eindgebruiker nog niet heeft bereikt

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Oud papier en karton dat geen verpakking is

Zie SP04 (Papier en karton)

Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars, voor zover met delen van de oorspronkelijke inhoud verontreinigd

Zie SP42 (Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)

Verpakkingen met gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld bestrijdings­middelen, laboratorium­chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen niet zijnde verf, lijm, kit of hars

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen)