43 Verpakkingen van overige gevaarlijke stoffen

Wat valt onder het sectorplan?

Verpakkingen met resten gevaarlijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, halogeenhoudende chemicaliën en laboratoriumchemicaliën.  Het gaat hier om andere gevaarlijke stoffen dan  verf, lijm, kit of hars.  Het kan gaan om:

  • Gescheiden ingezameld verpakkingsafval met gevaarlijke stoffen.
  • Spuitbussen met  gevaarlijke stoffen.
  • Op soort gescheiden materiaalstromen van ingezameld  verpakkingsafval, of van verpakkingsafval uit nascheiding (met gevaarlijke stoffen).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 43 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en ‘over-de-datum’ materiaal

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval, mischarges en 'over-de-datum' materiaal dat de beoogde eindgebruiker nog niet heeft bereikt

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen die schud-, schrap- en schraapleeg zijn

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Verpakkingen van resten verf, lijm, kit of hars voor zover verontreinigd met niet uitgeharde restanten

Zie SP42 (Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)