3 Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen

Wat valt onder het sectorplan?

Procesafhankelijk afval afkomstig van industriële productieprocessen (als het afval niet valt onder een van de andere sectorplannen). Ook als het al is ingezameld, opgebulkt en/of samengevoegd.

Bijvoorbeeld: afval van voedselproductie, assen en ander afval van thermische en  verbrandingsprocessen, glasafval, katalysatoren, mineraal afval, etc. En  ook partijen verpakte producten die afval zijn geworden,  zoals mischarges en 'over-de-datum' materiaal.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 3 (pdf, 1.3 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar, maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Niet-procesafhankelijk industrieel restafval

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Papier- en karton

Zie SP4 (Gescheiden ingezameld papier en karton)

Textiel

Zie SP5 (Gescheiden ingezameld textiel)

Keukenafval, swill, veilingafval en over-de-datum-producten

Zie SP7 (Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval)

Groenafval van hoveniersbedrijven en agrarisch afval

Zie SP8 (Gescheiden ingezameld groenafval)

Roostergoed van RWZI en AWZI

Zie SP9 (Afval van onderhoud van openbare ruimten)

Kunststofafval

Zie SP11 (Kunststof)

Metalen en grotendeels (>gew. 50%) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen

Zie SP12 (Metalen)

Slibben uit de biologische zuivering van afvalwater uit de industrie in een AWZI

Zie SP16 (Waterzuiveringsslib)

Assen van de verbranding van afvalstoffen in een slibverbrandingsinstallatie (SVI)

Zie SP22 (Assen van slibverbranding)

Actief kool

Zie SP25 (Actief kool)

Gemengd afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties)

Bouwmaterialenafval en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties)

Zie SP29 (Steenachtig materiaal)

Zie SP36 (Hout)

Houtafval, inclusief zaagsel, schaafsel en spaanders

Zie SP36 (Hout)

Vlakglas

Zie SP38 (Gescheiden ingezameld vlakglas)

Verpakkingsafval (van gebruikte grondstoffen bijvoorbeeld)

Zie SP41 (Verpakkingen algemeen)

Olie

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Slachtafval en andere resten van de verwerking van dierlijke weefsels

Zie SP65 (Dierlijk afval)