7 Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval

Wat valt onder het sectorplan?

- Bijvoorbeeld organische afval dat:

  • vrijkomt bij handel, diensten, overheden, veilingen, agrarische bedrijven en industriële bedrijven
  • gescheiden is ingezameld en/of afgegeven, en
  • wat  vergelijkbaar is met gescheiden ingezameld groente- ,fruit,- en tuinafval van huishoudens (gft-afval), zoals (gekookt) keukenafval en etensresten (swill).
  • voedsel dat over de TGT (te gebruiken tot) of THT (tenminste houdbaar tot) datum is.

- Restanten na het verwerken van  gft-afval tot compost en/of verder opwerken van compost tot keurcompostkwaliteit. Bijvoorbeeld:  plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke resten die overblijven na het zeven.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 7 (pdf, 914 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ongescheiden ingezameld organisch afval van huishoudens.

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Afbreekbare plastics (Bioplastics die worden aangemerkt als ‘biologisch afbreekbaar’).

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld organisch afval van bedrijven.

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen.

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Organische monostromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Zie SP3 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Gescheiden ingezameld of afgegeven groente-, fruit-, en tuinafval (gft-afval) van huishoudens.

Zie SP6 (Groente- fruit- en tuinafval van huishoudens)

Groenafval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals onder meer grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven.

Zie SP8 (Gescheiden ingezameld groenafval)

Slachtafval, kadavers, etc. en andere organische afvalstoffen van bedrijven die vallen onder categorie 1 en 2 materiaal van de Verordening dierlijke bijproducten.

Zie SP65 (Dierlijk afval)