7 Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval

007 gescheiden organisch bedrijfsafval

Wat valt onder het sectorplan?

- Bijvoorbeeld organische afval dat:

  • vrijkomt bij handel, diensten, overheden, veilingen, agrarische bedrijven en industriële bedrijven
  • gescheiden is ingezameld en/of afgegeven, en
  • wat  vergelijkbaar is met gescheiden ingezameld groente- ,fruit,- en tuinafval van huishoudens (gft-afval), zoals (gekookt) keukenafval en etensresten (swill).
  • voedsel dat over de TGT (te gebruiken tot) of THT (tenminste houdbaar tot) datum is.

- Restanten na het verwerken van  gft-afval tot compost en/of verder opwerken van compost tot keurcompostkwaliteit. Bijvoorbeeld:  plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke resten die overblijven na het zeven.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 7 (pdf, 559 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ongescheiden ingezameld organisch afval van huishoudens

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld organisch afval van bedrijven

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Organische monostromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Zie SP3 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Gescheiden ingezameld dan wel afgegeven groente-, fruit-, en tuinafval (gft-afval) van huishoudens

Zie SP6 (Groente- fruit- en tuinafval van huishoudens)

Groenafval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals onder meer grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven

Zie SP8 (Gescheiden ingezameld groenafval)

Slachtafval, kadavers, etc. en andere organische afvalstoffen van bedrijven die vallen onder de reikwijdte van de Verordening dierlijke bijproducten.

Zie SP65 (Dierlijk afval)

______________________________________________________________________________________________