6 Gescheiden ingezameld/afgegeven groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens (gft)

Wat valt onder het sectorplan?

- Gft-afval van huishoudens:  gescheiden ingezameld en/of afgegeven groente-, fruit- en (fijn) tuinafval.

Bijvoorbeeld valt onder gft:

  • schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen,
  • resten van gekookt eten,
  • plantaardige olie,
  • onkruid en ander fijn tuinafval zoals twijgen en bladeren.

- Restanten na het verwerken van  gft-afval tot compost en/of verder opwerken van compost tot keurcompostkwaliteit. Bijvoorbeeld:  plastic, papier, touw, metaal, glas en dergelijke resten die overblijven na het zeven.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 6 (pdf, 956 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar, maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ongescheiden ingezameld organisch afval van huishoudens

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof)

Afbreekbare plastics (Bioplastics die worden aangemerkt als ‘biologisch afbreekbaar’)

Zie SP1 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld organisch afval van bedrijven

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen

Zie SP2 (Restafval van bedrijven)

Reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Zie SP3 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval, waaronder (gekookt) keukenafval en etensresten (swill) dat vrijkomt bij handel, diensten en overheden en veilingen

Zie SP7 (Organische bedrijfsafval)

Groenafval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals onder meer grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven

Zie SP8 (Groenafval)

Gescheiden ingezameld grof tuinafval afkomstig van huishoudens

Slachtafval, kadavers, etc.

Zie SP65 (Dierlijk afval)