65 Dierlijk afval

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat hier om dierlijk afval dat valt onder de Verordening dierlijke bijproducten (Verordening EG 1069/2009).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 65 (pdf, 725 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ongescheiden ingezameld organisch afval van huishoudens

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Ongescheiden ingezameld organisch afval van bedrijven

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Keukenafval en etensresten die afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval)

Gescheiden ingezameld groente-, fruit en (klein) tuinafval  (GFT) bij huishoudens

Zie SP06 (Gescheiden ingezameld GFT van huishoudens)

Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval, o.a. (gekookt) keukenafval en etensresten (swill)

Zie SP07 (Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval)

Dierlijk afval waarvan inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

Zie SP19 (Afval van gezondheidszorg bij mens of dier)