19 Afval van gezondheidszorg bij mens of dier

Wat valt onder het sectorplan?

Het gaat om afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens of dier en/of verwant onderzoek.

Voornamelijk is dit afkomstig van intramurale of extramurale zorginstellingen, dierenartsen, onderzoekscentra, laboratoria, ggd’s, huis- en tandartsenpraktijken en gebruiksruimten voor drugsgebruikers.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 19 (pdf, 1 MB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Afval dat vrijkomt bij intra- en extramurale instellingen en thuiszorginstellingen, anders dan afval van de gezondheidszorg en/of verwant onderzoek, vooral kantoor- en kantineafval

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Overige geneesmiddelen

Zie SP18 (KCA / KGA)

Chemicaliën (zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke)

Zie SP18 (KCA / KGA)

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)

Zie SP68 (Halogeenhoudende oplosmiddelen)

Zie SP70 (CFK’s, HCFK’s, HFK’s en halonen)

Dierlijke bijproducten

Zie SP65 (Dierlijk afval)

Fotografisch gevaarlijk afval dat vrijkomt in de gezondheidszorg

Zie SP79 (Ontwikkelaar en fixeer)

Zie SP80 (Vast fotografisch afval.)

Kwikhoudend (amalgaam) afval dat vrijkomt in de gezondheidszorg, vooral bij tandartspraktijken

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)