79 Ontwikkelaar en fixeer

Wat valt onder het sectorplan?

Ontwikkelaar en fixeer van het ontwikkel- en fixeerproces van lichtgevoelige film en fotopapier. En van de ontwikkeling van offsetplaten. Het gaat om:

  • Zwart-witontwikkelaar, kleurontwikkelaar, zwart-witfixeer en kleurfixeer/bleekfixeer en mengsels hiervan.
  • Slibben en andere residuen die ontstaan bij de eerste stap in de verwerking (vaak ontzilveren) van ontwikkelaar en fixeer.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 79 (pdf, 786 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Toner, inkjetcartridges

Zie SP18 (KCA/KGA)

Fotocamera’s

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Ferro/ferricyanidehoudende baden afkomstig uit blauwdrukprocessen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)

Vast fotografisch (gevaarlijk) afval zoals zilverhoudende film en zilverhoudend papier

Zie SP80 (Vast fotografisch afval)

Andere vloeistoffen voor de ontwikkeling van foto- en filmmateriaal (stopbaden, spoelbaden, voorbaden, omkeerbaden, conditioneerbaden en slotbaden)

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)

Of zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader