80 Vast fotografisch afval

Wat valt onder het sectorplan?

Vast fotografisch afval: niet-ontwikkelde film of fotopapier.

Dit is vast fotografisch afval met een zilvergehalte van meer dan 50 mg/kg droge stof en oorspronkelijk bestemd voor zwartwitafdrukken.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 80 (pdf, 746 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ontwikkelde film en fotopapier

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Niet-ontwikkelde film of fotopapier voor zwart-witafdrukken met een zilvergehalte gelijk of lager dan 50 mg/kg droge stof

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Aluminium offsetplaten

Zie SP12 (Metalen)

Fotochemicaliën in niet opgeloste vorm

Zie SP18 (KCA/KGA)

Niet- ontwikkelde film en fotopapier voor kleurafdruk

Zie SP18 (KCA/KGA)

Toner en cartridges

Zie SP18 (KCA/KGA)

Fotocamera’s

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Vloeibaar fotografisch afval

Zie SP79  (Ontwikkelaar en fixeer)

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader