80 Vast fotografisch afval

Wat valt onder het sectorplan?

Vast fotografisch afval: niet-ontwikkelde film of fotopapier.

Dit is vast fotografisch afval met een zilvergehalte van meer dan 50 mg/kg droge stof en oorspronkelijk bestemd voor zwartwitafdrukken.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 80 (pdf, 745 kB) (met achtergronddocument).

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Ontwikkelde film en fotopapier

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Zie SP02 (restafval van bedrijven)

Niet-ontwikkelde film of fotopapier voor zwart-witafdrukken met een zilvergehalte gelijk of lager dan 50 mg/kg droge stof

Zie SP01 (Huishoudelijk restafval (fijn en grof))

Zie SP02 (Restafval van bedrijven)

Aluminium offsetplaten

Zie SP12 (Metalen)

Fotochemicaliën in niet opgeloste vorm

Zie SP18 (KCA/KGA)

Niet- ontwikkelde film en fotopapier voor kleurafdruk

Zie SP18 (KCA/KGA)

Toner en cartridges

Zie SP18 (KCA/KGA)

Fotocamera’s

Zie SP71 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Vloeibaar fotografisch afval

Zie SP79  (Ontwikkelaar en fixeer)

Zie hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader