18 KCA/KGA

Wat valt onder het sectorplan?

- Klein Chemisch Afval (KCA): kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen afgegeven door huishoudens, die op de KCA-lijst vermeld staan.

-Klein Gevaarlijk Afval (KGA):  kleine hoeveelheden afvalstoffen afgegeven door bedrijven, die volgens de Europese afvalstoffenlijst gevaarlijke afvalstoffen zijn.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 18 (pdf, 618 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Batterijen en accu’s

Zie SP13 (Batterijen en accu's)

Afval van behandeling met cytostatica

Zie SP19 (Afval van gezondheidszorg bij mens of dier)

Verpakkingen verfafval

Zie SP42 (Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars)

Verpakkingen met overig gevaarlijk afval

Zie SP43 (Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen)

Oliefilters

Zie SP55 (Oliefilters)

Motorolie / afgewerkte olie / remolie

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Gasontladingslampen

Zie SP66 (Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder)

Oplosmiddelen

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)

Zie SP68 (Halogeenhoudende oplosmiddelen)

Teruggewonnen koudemiddelen en koudemiddelenrestanten

Zie SP70 (CFKs, HCFK's, HFK's en halonen)

Zwavelhoudend afval

Zie SP72 (Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval)

Zuren, basen en metaalhoudende afvalwaterstromen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) of hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Fotofixeer en foto-ontwikkelaar

Zie SP79 (Ontwikkelaar en fixeer)

Zie SP80 (Vast fotografisch afval)