72 Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval

072 zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval

Wat valt onder het sectorplan?

- Zwavelzuur uit de galvanische industrie en de chemische industrie. Met zwavelzuur wordt in dit sectorplan geen accuzuur bedoeld.

- Zuurteer: de resten na behandeling van koolwaterstoffen (met name olie) met zwavelzuur in de petrochemische industrie.

- Overig zwavelhoudend afval. Vooral afkomstig uit olieraffinage, aardgaszuivering of verbranding van fossiele brandstoffen. Maar ook uit de chemische industrie en de aardolieverwerkende industrie (kunstvezelindustrie en polymeerindustrie).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 72 (pdf, 817 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Gips vrijkomend bij industriële productieprocessen

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Ammoniumsulfaat uit waterige effluentstromen productie acrylonitril

Zie SP03 (Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen)

Accuzuur

Zie SP13 (Batterijen en accu’s)

Rookgasontzwavelingsgips van E-centrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

Gips afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden

Zie SP31 (Gips)

Olie-, water- en slibmengsels, ballastwater, bilgewater, oliehoudend waswater en oliehoudend afvalwater

Zie SP58 (Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben)

Oliehoudende slibben van bijv. brandstofopslag, tankreiniging, decanteren of olieslibafscheiders

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

Vast en pasteus oliehoudend afval

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

PCB-houdende olie

Zie SP64 (PCB-houdende afvalstoffen)

Beitsbaden verontreinigd met zware metalen of organische verbindingen

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden)

Rookgasontzwavelingsgips vrijkomend bij installaties voor de verbranding van afval

Zie hoofdstuk A.2, § A.4.2 van het Beleidskader

Rookgasontzwavelingsgips vrijkomend bij grote stookinstallaties

Zie hoofdstuk A.2, § A.4.2 van het Beleidskader