A2 Status van het LAP

Dit hoofdstuk gaat in op de vaststelling van het LAP via een procedure van openbare inspraak, de (wettelijke) status en de doorwerking van het LAP. En de geldingsduur en de reikwijdte.

Ook beschrijft dit hoofdstuk hoe het LAP tussentijds gewijzigd kan worden. En onder welke voorwaarden of met welke procedures door bevoegde gezagen kan worden afgeweken van het LAP. Een aparte paragraaf is gewijd aan het dynamische karakter van het LAP.

In dit hoofdstuk de volgende paragrafen:

  • Vaststellingsprocedure
  • Status en doorwerking
  • Wettelijke reikwijdte
  • Geldingsduur LAP3
  • Wijzigen
  • Afwijken
  • Het LAP bij calamiteiten waarbij grote hoeveelheden afvalstoffen ontstaan
  • Een dynamisch plan

Download hier: hoofdstuk A2 (pdf, 167 kB)