A8 LAP3 en de Omgevingswet

Op dit moment wordt door verschillende overheden reeds gewerkt aan verordeningen en plannen onder de Omgevingswet (Ow). Zo zijn veel gemeenten vooruitlopend op de komst van de Ow reeds bezig met het opstellen van een omgevingsplan waarin ook ‘afval’ een plek krijgt. Daarom is het wenselijk is dat nu al in het LAP wordt aangegeven hoe de verschillende bestuursorganen in deze verordeningen en plannen rekening moeten houden met het LAP. In dit hoofdstuk wordt daar invulling aan gegeven.

Download hier: hoofdstuk A8 (pdf, 359 kB)


omgevingswet