A8 LAP3 en de Omgevingswet

Verschillende overheden werken aan verordeningen en plannen onder de Omgevingswet (Ow). Zo zijn veel gemeenten vooruitlopend op de komst van de Ow al bezig met het opstellen van een omgevingsplan waarin ook ‘afval’ een plek krijgt.

Daarom is het wenselijk dat nu al in het LAP wordt aangegeven hoe de verschillende bestuursorganen in deze verordeningen en plannen rekening moeten houden met het LAP. In dit hoofdstuk wordt daar invulling aan gegeven.

Download hier: hoofdstuk A8 (pdf, 386 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl