A7 Monitoring van het afvalbeleid

Verzamelen, bewerken en presenteren van gegevens

Monitoring is het vooropgezet, systematisch en gedurig verzamelen, bewerken en presenteren van gegevens.

Monitoring geeft inzicht

De resultaten van monitoring kunnen inzicht geven in hoeverre taak- en doelstellingen van het LAP worden gehaald en afspraken nageleefd. Ook kunnen handhavingsactiviteiten worden ondersteund, ontwikkelingen ingeschat, afvalscenario’s op- of bijgesteld en aannames gevalideerd.

Dit hoofdstuk behandelt:

  • De uitgangspunten van monitoring (wat wordt gemonitord en hoe)
  • De organisatie (welke organisatie en instanties zijn betrokken)
  • De nationale en internationale rapportages die op basis van de monitoring worden opgesteld

Download hier: hoofdstuk A7 (pdf, 273 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl