A1 Beleidsbasis LAP

Wettelijk kader van het LAP

Dit (korte) hoofdstuk plaatst het LAP binnen het kader van de Wet milieubeheer. Het gaat in op de vereisten die vanuit de Wet milieubeheer en de Kaderrichtlijn afvalstoffen aan een landelijk afvalbeheerplan worden gesteld.

Verder is beschreven hoe bepalingen uit de Richtlijn verpakkingsafval en de Richtlijn storten een plek hebben gekregen in het LAP.

Download hier: hoofdstuk A1 (pdf, 345 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl