A5 Beschikbaar instrumentarium

Er zijn uiteenlopende instrumenten beschikbaar om de doelstellingen van afvalbeheer te halen en de transitie naar een circulaire economie te realiseren.

Overwegingen en uitgangspunten voor de keuze

Dit hoofdstuk beschrijft de overwegingen die de overheid maakt bij de keuze van de instrumenten voor het halen van een specifiek beleidsdoel. En wat de uitgangspunten daarbij zijn.

Beschrijving van verschillende instrumenten

Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de volgende instrumenten:

 • Communicatie, maatschappelijk verantwoord inkopen, ontwikkeling business modellen, ontwikkelen minimumstandaard, onderzoek en ontwikkeling, rapportages en monitoring
  (internaliserende instrumenten)
 • Overeenkomsten, green deals, ketenaanpak
  (committerende instrumenten)
 • Afvalstoffenheffing, belasting op milieugrondslag, diftar, subsidies en fiscale regelingen, productbelasting, statiegeldsystemen
  (financiële instrumenten)
 • Wetten en regels, vergunningen, producentenverantwoordelijkheid
  (regulerende instrumenten)
 • Programmatische aanpak (vb. VANG, Ruimte in Regels, Nederland Circulair, etc)

Download hier: hoofdstuk A5 (pdf, 515 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl