Algemeen beleidskader

Deel A van het beleidskader gaat over de beleidsbasis voor het LAP en het wettelijk kader waarin het LAP tot stand komt.

Verder beschrijft het de doelstellingen voor de planperiode en de algemene uitgangspunten die voor het hele LAP gelden. En verder het beschikbaar instrumentarium van het afvalbeleid, het internationale speelveld en de monitoring van het afvalbeleid.