A3 Doelstellingen planperiode

De officiële missie van het milieubeleid is:

‘het scheppen van condities en het stellen van randvoorwaarden voor de instandhouding en verbetering van de milieukwaliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling’.

Dit leidt tot de volgende doelstellingen voor het afvalstoffenbeleid:

  • Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen
  • Het beperken van de milieudruk van productieketens
  • Het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie

In dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk geeft aan wat deze milieu- en afvaldoelstellingen betekenen voor het afvalbeleid. Achtereenvolgens  gaat het hoofdstuk in op:

  • Algemene doelstellingen die al zijn afgesproken in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, het Convenant Meer en Betere Recycling, de motie Cegerek en Van Veldhoven
  • Specifieke LAP-doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief)
  • Doelstellingen uit diverse Europese richtlijnen

Download hier: hoofdstuk A3 (pdf, 334 kB)

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl


Woorden: finish geschreven op een fietspad