58 Olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben

Wat valt onder het sectorplan?

  • Olie/water mengsels (ow-mengsels) en olie/water/slib mengsels (ows-mengsels.
  • Mengsels van olie en water en/of slib uit de scheepvaart
  • Overige oliehoudende slibben

Dit kan bijvoorbeeld vrijkomen bij olie- en slibafscheiders, schoonmaakactiviteiten, en sommige afvalbewerkingstechnieken.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 58 (pdf, 825 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Afgewerkte olie (ongeacht het gehalte aan organische halogeenverbindingen of het gehalte aan PCB’s)

Zie SP56 (Afgewerkte olie)

Niet-gebruikte olie en partijen olie en brandstofrestanten die niet aan de specificaties voldoen

Zie SP59 (Vloeibare brandstof en olierestanten)

Boorspoeling op oliebasis

Zie SP60 (Oliehoudende boorspoeling en boorgruis)

Boor-, snij-, slijp- en walsolie en emulsies hiervan

Zie SP61 (Boor-, snij-, slijp- en walsolie)

Olie geabsorbeerd/geadsorbeerd door/aan andere materialen als poetsdoeken, absorptiekorrels of -matten, etc.

Zie SP63 (Overig oliehoudend afval)

Olie van plantaardige of dierlijke oorsprong

Zie SP65 (Dierlijk afval) Voor specifieke gevallen;

voor overige: zie Beleidskader.

Rem- en koelvloeistof

Zie SP67 (Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen)