31 Gips

Wat valt onder het sectorplan?

Gips in de vorm van (stukken) gipsblokken, gipsplaten en pleisterwerk.

Hoofdzakelijk afkomstig van de bouw, decorbouw etc. Daarnaast ook gescheiden afgegeven gips van bouw- en slooplocaties of  de milieustraat. Of gips afkomstig van sorteerinstallaties. En ook gips als productieafval valt onder dit sectorplan.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 31 (pdf, 791 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

RO-gips van E-centrales

Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte energiecentrales)

RO-gips wat vrijkomend bij diverse installaties voor de verbranding van afval

Zie beleidskader

Gips verkleefd met asbest, waarbij de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie ambiboolasbest, meer dan 100 mg per kg droge stof bedraagt

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudend materiaal)

Gipsafval van ziekenhuizen

Zie SP19 (Afval van gezondheidszorg bij mens en dier)

(Gipshoudend) gemengd bouw- en sloopafval

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval)

Gemengde sorteerfracties uit de bewerking van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk restafval en het bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) verbouwingsafval

Cellenbeton, gasbeton

Zie SP32 (Cellenbeton)