37 Asbest en asbesthoudende afvalstoffen

Wat valt er onder het sectorplan?

Asbest en asbesthoudende afvalstoffen van het renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken,  en het saneren van wegen. En ook uit apparaten en oude productvoorraden. Het kan hier gaan om 100% asbest, of asbesthoudend materiaal (uitgezonderd grond, bodem of sloopschepen).

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 37 (pdf, 798 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Afvalstoffen waarin wel asbestvezels zijn aangetroffen, maar die niet vallen onder de drie in paragraaf I genoemde categorieën

Dit materiaal wordt niet beschouwd als asbesthoudend. Het materiaal moet verwerkt worden volgens het best passende sectorplan.

Asbesthoudende grond of bodem

Zie SP39 (Grond)

Asbesthoudende vaartuigen

Zie SP54 (Sloopschepen)

Gemengd afval uit de bouw, met een concentratie van asbest onder de restconcentratienorm zoals beschreven in paragraaf I (norm mag niet door mengen van partijen zijn bereikt)

Zie SP28 (gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar afval)

Steenachtig bouw- en sloopafval, anders dan gemengd afval uit de bouw, met een concentratie van asbest onder de restconcentratienorm zoals beschreven in paragraaf I (norm mag niet door mengen van partijen zijn bereikt)

Zie SP29 (Steenachtig materiaal)

Golfplaten die geen asbest bevatten en voorzien zijn van het merkteken NT (Nieuwe Technologie) in de gecoate kant van de plaat

Zie beleidskader.