39 Grond

Wat valt onder het sectorplan?

Grond van het ontgraven van bodem bij bodemsanering en grondverzet, bij activiteiten als de aanleg van infrastructurele werken en herinrichting en onderhoud van gebieden.

Het gaat hier om grond, wel of niet verontreinigd met diverse stoffen, bijvoorbeeld  met (zware) metalen (behalve kwik), PAK, minerale olie etc.  En ook  PCB- en POP-houdende grond en asbesthoudende grond.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 39 (pdf, 891 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Baggerspecie

Zie SP40 (Baggerspecie)

Veegvuil van stranden en overige openbare ruimten en RKG-slib

Zie SP09 (Afval van onderhoud van openbare ruimten)

Afval dat meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal bevat en daardoor niet aan de definitie van grond voldoet

Zie beleidskader

Kwikhoudende grond

Zie SP82 (Kwikhoudend afval)