9 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Wat valt onder het sectorplan?

- Veegvuil, door gemeenten en reinigingsdiensten machinaal of handmatig verzameld van stranden en andere openbare ruimten. Ook van het opruimen van illegale afvalstortingen, zwerfafval en vuil na afloop van markten, braderieën, kermissen en andere evenementen.

- RKG-slib

- Afval van het legen van openbare afvalbakken.

-Verzameld zwerfafval, ook door gemeenten of reinigingsdiensten handmatig of machinaal verzameld marktafval en drijfafval.

Zie voor meer toelichting op de afbakening: paragraaf I en IV van het sectorplan.

Download hier: Sectorplan 9 (pdf, 832 kB) (met achtergronddocument).

Dit document is grotendeels digitoegankelijk. Voor hulp bij toegankelijkheidsproblemen kunt u contact opnemen via: afvalbeheer@rws.nl

Wat is vergelijkbaar maar valt niet onder het sectorplan?

Afvalstoffen

Toelichting of verwijzing

Plantsoenafval

Zie SP8 (Gescheiden ingezameld groenafval)

Bermmaaisel, slootveek (maaisel uit watergangen en waterpartijen) en bermschraapsel

Zie SP8 (Gescheiden ingezameld groenafval)

Zwerfafval dat nog op de straat ligt.

Zie SP10 (Zwerfafval)

Afvalwaterstromen die vrijkomen bij het ontwateren van veegvuil en RKG-slib (voor zover het verwerking, niet zijnde lozing, betreft)

Zie SP73 (Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden) of hoofdstuk A.4, paragraaf A.4.2 van het beleidskader

Partijen (grof) bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval die bij illegale dumpingen in binnen- en buitengebied worden aangetroffen

Zie paragraaf A.4.2 van hoofdstuk A.4 van het beleidskader of andere sectorplannen (afhankelijk van de aard en samenstelling van deze partijen afval)